Pijnappelklier activatie

Veel mensen hebben al kunnen genieten van deze activatie telkens als die werd aangereikt en hebben de veranderingen als heel welkom ervaren.

Activatie van de pijnappelklier geeft gelegenheid tot transformatie en bewustwording van alle aspecten van je ZIJN; lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel. Het ondersteunt, balanceert en ontwikkelt de energie die levensveranderend kan zijn; het vergroot persoonlijke groei en bewustwording.

In de oude spirituele scholen kende men het eigenlijke belang van de pijnappelklier wel en men vond manieren om deze klier te ondersteunen in zijn rol bij de transformatie van bewustwording en spiritueel ontwaken. Nu is er een mogelijkheid om een activatie van de pijnappelklier te ontvangen en daarmee je ontwaken op het spirituele pad te vergroten. Zodra de pijnappelklier volledig is geactiveerd helpt het je toegang te krijgen tot de 90% van de hersencapaciteit die volgens de huidige wetenschap ongebruikt is gebleven. Eigenlijk zijn deze gebieden in de hersenen heel actief en staan ook wel bekend onder de naam: de Heilige Kamers, welke ons verbinden met alles verder dan de driedimensionale wereld. Deze hersengebieden bevatten ook onze spirituele gaven.

Als de Pijnappelklier eenmaal is geactiveerd, zal dat ons leven in veel gebieden beïnvloeden. Het zal helpen om je leven beter af te stemmen met je levensdoel en missie, het zal je mentale en emotionele transformatie ondersteunen, je bewustwording vergroten en je DNA activeren. Als aanvulling op deze snelle uitbreiding van je bewustzijn, ondervinden veel mensen dat ze sneller tot een oplossing komen in thema’s als relatie, werk, gezondheid, financiën, etc.

Scan pijnappelklier

De Pijnappelklier oftewel de epifyse zit tegen het dak van de tussenhersenen. Deze klier is zo groot als een erwt. De huidige wetenschap heeft nog niet zo veel duidelijkheid over deze klier. Veel blijft mysterieus. Wel zijn de hormonen serotonine en melatonine ontdekt. En dat de epifyse op een ritmische wisseling van licht reageert. Het is een fijngevoelig regelorgaan dat communiceert door middel van o.a. neuronale en elektrische activiteit en een aantal hormonen die psychoactief zijn.

Kristalradio

Wat de pijnappelklier uniek maakt, zijn de microscopische bolletjes (hersenzandkorrels) in het zachte weefsel van de cellen; die kristallen bestaan uit o.a. calciet. Deze kalkafzettingen en kristallen veroorzaken een blauwig licht in de epifyse en activeren ons telepathisch vermogen. De kristallen zijn als het ware een nieuwe antenne. Zij kunnen elektromagnetische frequenties zenden en ontvangen; het zijn dezelfde kristallen die werden gebruikt in de originele kristalradio’s. Wanneer de kristallen geactiveerd zijn kunnen mensen onderling meer telepathisch communiceren en ook het contact met je Hoger Zelf wordt erdoor verbeterd.

Het maakt je tevens meer bewust van je eigen multidimensionaliteit. In oudere tijden heeft de pijnappelklier gefunctioneerd als fysiek oog. Nu wordt het in verband gebracht met het derde oog, het 6de chakra en Descartes noemde het de Zetel van de Ziel.

Op dit moment zijn er allerlei spannende ontwikkelingen binnen de mensheid en het universum gaande. We komen vanuit een veld van dualiteit in een veld van trialiteit. In de dualiteit zie je alles als opposities; elkaars tegengesteldheid; je focust je op het contrast en het verschil. Als je in de trialiteit stapt, zijn de contrasten gebalanceerd door een veel groter overzicht wat je hebt door een sterkere verbinding tussen lichaam en ziel en je Hogere Zelf. Deze verbinding wordt tot stand gebracht door de pijnappelklier te activeren.

Er vinden momenteel allerlei voorbereidingen plaats op fysiek en geestelijk niveau om ons te helpen meer te kunnen resoneren met de hogere energie frequenties en daardoor meer van ons Hoger Zelf en onze ziel te kunnen huisvesten.

Pijnappelklier

Een van deze aanpassingen is reeds aanwezig en kan nu geactiveerd worden. Dit betreft de pijnappelklier, oftewel de epifyse. Door activatie kan de pijnappelklier weer in zijn originele functie terugkeren. Een van de functies van de pijnappelklier is het reguleren van zogenaamde circadian ritmes in het lichaam. Dat zijn de ritmes die belangrijke biologische functies regelen zoals het waak- slaapritme, je biologische klok, seizoensritmes, verouderingsproces, seksuele drive, productie van het groeihormoon. Maar ook geeft het onze ziel een basis in de illusie van een fysieke tijdlijn; het geeft onze ziel de illusie van tijd, ruimte en de sluier over ons heen. Het verbindt ons met ons Hogere Zelf. Niet voor niets is de epifyse voor veel culturen het begin en eindpunt geweest van onze ziel.

Als de pijnappelklier geactiveerd wordt en je leert er bewust mee om te gaan, is het effect merkbaar in je energiebalans, DNA, je persoonlijke groei, zelfvertrouwen en het geeft je een diepere verbinding met je hogere zelf dan ooit tevoren.

Activatie

Er zijn verschillende manieren waarop de pijnappelklier geactiveerd kan worden. De activatie die hier aangeboden wordt is een energetische activatie die gebruik maakt van de kennis van de Gulden Snede. Het is een methode die ontworpen is om de pijnappelklier te activeren en op te laden met het clients eigen energieveld. Dit gebeurt via een plek op de ruggengraat, in de nek, wat een natuurlijke opening vormt en direct toegang verschaft tot de Medulla Oblongata. (Uit het Grieks vertaald: de Mond van God, dit is een onderdeel van de hersenstam, waar de pijnappelklier ligt).

De activatie vindt vervolgens plaats door een Licht activatie. Het Licht van de client wordt direct gereflecteerd door een bewegingspatroon via de oogzenuw. De informatiebron van deze activatie is een doorgegeven informatie en kennis afkomstig van De Group. (Meer informatie hierover en verschenen boeken vindt u op www.lightworker.com). Dit is tevens dezelfde informatiebron waartoe o.a. ook de Inverse Wave Therapie behoord.

Epifyse

Hoe gaat het in zijn werk?
Als gecertificeerd Medulla Pineal Activation Facilitator mag ik u deze activatie aanbieden. Na een kort introductiegesprek neemt u plaats in een zittende houding en kan ik met de voorbereidingen beginnen. Dit zijn een scala aan spierontspannende massagetechnieken die zich vooral concentreren rondom het hoofd- nek- en schouder gebied, gevolgd door energetische afstrijkingen , waarna de eigenlijke activatie kan beginnen. De eigenlijke activatie vindt plaats door middel van specifieke bewegingspatronen die ik volg terwijl ik achter uw rug sta. Hier bevindt zich de Medulla Oblongata, de plek die toegang verschaft tot de opening waar de pijnappelklier te bereiken is. Tenslotte neem ik plaats direct voor u en maak via een indringend oogcontact en specifieke oogbewegingen de activatie compleet. Dit kan in het begin wel een beetje onwennig overkomen, omdat we zo dicht bij elkaar zitten.

De hele procedure vindt plaats in een sessie van 1 uur.

Voorbereiding

Het is fijn als u die dag geen sterke geuren draagt (sterk ruikende parfum/deo); dat leidt teveel af. Het is tevens fijn als u die dag en de dag ervoor geen knoflook of iets soortgelijks eet. Als u lange haren hebt, is het handig om een speldje/ elastiekje mee te nemen om de haren in de nek op te kunnen steken.

Resultaten

Een activatie kan van alles teweeg brengen. Het kan levensveranderend zijn. Ik vraag u daarom na ongeveer 10 dagen te bellen of te mailen hoe het met u gaat, of eerder als u vragen hebt. Naast activatie van de epifyse kunnen ook andere klieren geactiveerd worden, echter alleen de epifyse bevat kristallen waardoor de energie van de activatie opgeslagen blijft. Andere klieren bevatten geen kristallen. Als de Pijnappelklier eenmaal is geactiveerd, zal dat ons leven in veel gebieden beïnvloeden.

 • het zal helpen om uw leven beter af te stemmen met ulevensdoel en missie;
 • het zal uw mentale en emotionele transformatie ondersteunen;
 • uw bewustwording vergroten;
 • uw DNA activeren;
 • als aanvulling op deze snelle uitbreiding van uw bewustzijn, ondervinden veel mensen dat ze sneller tot een oplossing komen in thema’s als relatie, werk, gezondheid, financiën, etc.;
 • versneld en verbeterd het proces van innerlijke communicatie, in het begin kan het onwennig zijn en durft u daar misschien zelf nog niet helemaal op te vertrouwen;
 • u hoort uw innerlijke stem beter, het geeft een diepere en sterkere verbinding met uw Hogere Zelf;
 • subtiele en specifieke vormen van telepathie kunnen geactiveerd worden;
 • activatie geeft ook een Healing;
 • verbetert de spirituele verbinding, u ziet beter en helderder hoe u uw eigen pad gaat;
 • multidimensionale ervaringen kunnen worden geactiveerd;
 • het geeft u een vooruitgang in de menselijke communicatie van de toekomst;
 • het geeft een bemoediging, een bekrachtiging, het vergroot uw zelfvertrouwen;
 • het effect is voelbaar in uw energiebalans.

Pijnappelklier activatie € 175,00 – 1 uur

Scroll naar boven